SuFoV FaceBook Vol2, 2017

De bedoeling is dat elk lid 4 pagina's ter beschikking krijgt, met vooropgestelde specs.
Dit geheel is gratis, zodat een ieder mee kan doen. Wel zal er een beoordeling op kwaliteit plaatsvinden.
Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt, op de website en Facebook, maar ook gepubliceerd worden op Issuu. Tevens is het mogelijk voor viewing op Epub en mobiel.

De files worden niet bij de website/provider geparkeerd, maar in een cloud omgeving, waardoor een link voldoende en erg snel is en zonder kosten.

Zie voor de stats van Vol1 2016 op FB


Hierbij de specs voor SuFoV FaceBook

 • Foto 17xmax 20 cm, 17 cm is bindend dus vaste maat
 • JPG 12
 • Tiff/PDF min 200 DPI, heeft de voorkeur
 • Adobe RGB
 • CV fotograaf max 1000 lettertekens is een bijna A5je, ondersteuning bij schrijven en vertaling in dien nodig.
 • Foto cv 6x6 cm
 • Max 3 foto's per deelnemers, is bindend, dus 3 foto's inzenden niet meer maar ook niet minder
 • Teksten moeten in het engels zijn
 • Foto's mogen niet voorzien zijn van een watermerk
 • Foto's moeten een titel hebben in het engels
 • Aanleveren van tekst (naam, nummering foto met titel) in wordpad (bijvoorbeeld 'notities' op pc). Sla het document op met start van de eigen naam (voorbeeld eigennaam.txt)
 • Deadline strikt 01 jan. 2017, na dien binnen gekomen worden niet opgenomen.
 • Fotograaf is bij met de contributie
 • Publicatie 10 jan 2017
 • Upload met www.wetransfer.com peter@thielendesign.nl
 • Foto's worden op kwaliteit beoordeeld door een curator

De bedoeling is dat er uiteindelijk half jaarlijks een boek wordt gemaakt, zodat er na verloop van de tijd een mooi overzicht van SuFoV ontstaat.