Nieuws

Geef je op voor onze e-newsletter via dit formulier (klik hier).
Leden krijgen vanzelf de SUFOV newsletter.

 

 

1 juni 2019

Mooi resultaat voor Suriname FIAP Colour Biennial 2019

Collage Faded Glory.PNG

Collage van de collectie Faded GloryDe Surinaamse Fotografen Vereniging (SUFOV), die Suriname als landenlid vertegenwoordigt bij de Federation Internationale De L’Art Photographique (FIAP) heeft onlangs bij de 28th FIAP Colour Biennial 2019 in de digitale sectie met de fotocollectie genaamd “Faded Glory” evenveel punten gescoord op het onderdeel coherentie als Rusland die overall winnaar is geworden.

Met coherentie wordt bedoeld een fotocollectie of fotoportfolio, waarbij de fotograaf de foto’s toont in dezelfde stijl en sfeer die vooraf is bepaald. Het hoogste aantal punten die voor coherentie behaald kan worden is 60. Rusland en Suriname scoorden elk 57 punten, de hoogste score bij dit contest.

Suriname  geeindigd op de 25ste plaats, waarbij enkele gerenomeerde landen w.o. Duitsland, Brazilie en Japan lager zijn geeindigd dan Suriname.

FIAP is de grootste foto-organisatie waarvan 92 landen via hun federaties lid van zijn. Fotoverenigingen, stichtingen, cooperaties e.d. maar ook individuele fotografen kunnen via de federatie van het deelnemend land (voor Suriname is dat SUFOV) ook meedoen met contesten en foto-tentoonstellingen die lidlanden organiseren onder auspicien van FIAP.

Om bij de deelname van ons volgend FIAP-contest eventueel andere fotowedstrijden nog beter voor de dag te komen, wil SUFOV met enkele workshops voor onze leden maar ook niet-leden de kwaliteit van de in te zenden foto’s op verschillende onderdelen opkrikken. 

 

30 april 2019

Smartphone Photography Workshop voor gepensioneerdenSUFOV Workshop Smartphone Photography voor leden BBGO, zaterdag 27 april 2019

7 april 2019

SUFOV zorgt weer voor overdracht van fotografische kennis

De Surinaamse Fotografen Vereniging (SUFOV) heeft afgelopen vrijdag wederom 27 cursisten die meer uit hun fotocamera zullen kunnen halen aan onze samenleving afgeleverd.

De “Basiscursus Fotografie”, de fotocursus van SUFOV, wordt jaarlijks omstreeks deze tijd gehouden en is een traditie geworden die niet meer weg te denken is. 

De cursus wordt opgesplitst in een theoretisch deel en dagen waarbij speciale opdrachten worden uitgevoerd om te weten of men de stof begrepen heeft. Het gaat voornamelijk om de elementaire zaken in de fotografie die als basis dienen om betere foto’s te kunnen maken. 

De belichting waarbij diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid (iso, asa) maar ook de flitser een belangrijke rol spelen om goed belichte foto’s te maken. Immers fotograferen is het schrijven met licht. Daarnaast is enige kennis over compositie en de belangrijke functies van de camera ook van belang. 

Groupie 1.jpg


Het huidig bestuur heeft na 25 jaren thans het voornemen om de cursus uit te breiden door iets meer aan het geheel toe te voegen. Het e.e.a moet nog goed in beeld worden gebracht. Voorts blijft de organisatie steeds aan de weg timmeren om meer voor het fotominnend publiek van Suriname te doen i.h.b. de fotografen. 

Daarom heeft SUFOV ook het lidmaatschap van FIAP (de Fifa in de fotografie) in haar bezit wat betekent dat elke andere foto-organisatie of fotograaf die zich in Suriname bevindt via SUFOV mee mag doen aan internationale contesten van FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) en alles wat deze organisatie verder te bieden heeft. 

Thans is SUFOV wachtende op de uitslag (29 mei a.s.) van een landen fotowedstrijd van FIAP waaraan 10 SUFOV-leden met 20 foto’s hebben deelgenomen. 

SUFOV hoopt hiermee dat nog meer mensen (fotografen), die de fotografie een warm hart toedragen, lid zullen worden, zodat wij gezamenlijk meer van elkaar kunnen leren, maar daarnaast Suriname middels prachtige foto’s ook positief zullen kunnen uitdragen.