Algemene Informatie

De Surinaamse Fotografen Vereniging, afgekort SUFOV, werd opgericht op 29 september 1993. Langer dan 20 jaar is het Suriname's enige organisatie voor zowel beroeps- als amateur fotografen en hobbyisten.

SUFOV heeft als doel het ontwikkelen en bevorderen van fotografie in Suriname alsmede het behartigen van de belangen van haar leden.
Leden halen profijt uit een ruim aanbod van aan fotografie gerelateerde zaken, waaronder clubavonden voor het uitwisselen van kennis en ideeen, workshops en cursussen, verspreiding van informatie, buitenactiviteiten en tentoonstellingen.

Daarnaast onderhoud en gaat SUFOV nieuwe betrekkingen aan met relevante organisaties en organen over de hele wereld.

De werkzaamheden behorende bij de organisatie van activiteiten worden gedaan door leden. Het bestuur overziet de financien en het activiteiten programma. Het bestuur wordt gekozen, maar belangrijke besluiten worden genomen tijdens de algemene vergaderingen.

Deze website is gemaakt onder auspicien van de Surinaamse Fotografen Vereniging. Alle fotografische en productie copyrights berusten exclusief bij de respectievelijke makers. Niks van deze website mag worden gecopieerd. Maak contact met de Surinaamse Fotogafen Vereniging voor informatie hoe deze fotografen te bereiken.

 

 Statuten Surinaamse Fotografen Vereniging

 Huishoudelijk Reglement Surinaamse Fotografen Vereniging