Contributie

De contributie bedraagt SRD 300,- per jaar.

Waar kunt u de jaarbijdrage en andere betalingen aan SUFOV voldoen?

1. Bij Intersnap Foto & Video

Adres: Hoogestraat 98a / hk Fredericistraat
Telefoon nummer: 410 222 / 829 2900

Neem uw SUFOV kaart mee.
Wij adviseren u vooraf te bellen met het telefoonnummer voor een afspraak, om er zeker van te zijn dat de zaak open is of dat er even op u gewacht zal worden.
 

2. Overmaking/Storting/Automatische overmaking

Bank: HAKRINBANK
Rekeningnummer: 20.606.60.54 (SRD)
Naam: Surinaamse Fotografen Vereniging (SUFOV).
Omschrijving: Contributie - [NAAM LID] / Bijdrage deelname [NAAM ACTIVITEIT & NAAM PERSOON]

Wij verzoeken u uw bewijs van betaling bij overmaking/storting te mailen naar sufov2009@gmail.com. Dat kan een scan zijn maar ook een foto /screenshot, etc. Laat uw kaart bijwerken door de penningmeester op de eerstvolgende clubavond die u bezoekt.

Klik hier voor een overzicht van de filialen van de Hakrinbank met de adressen.


3. Bij de penningmeester op de eerst volgende clubavond

Neem uw SUFOV kaart mee. Meld dat ruim van te voren per e-mail of sms/WhatsApp aan de penningmeester. Onze clubavonden worden meestal gehouden in de zaal van de Nationale Stichting Blindenzorg in Suriname, aan de Dr. Sophie Redmondstraat 167.

 

LET OP!
Bij betaling van activiteiten georganiseerd door SUFOV kan het zijn dat u andere instructies krijgt dan hierboven vermeld. Die instructies vermeld in de bekendmakingen zijn dan geldig!