Bestuur 2019-2020  Board of directors 2019-2021

Voorzitter / President:
Sabrina Esajas
8556551


Ondervoorzitter
/ Vice President:
Dion Howard
8502967

Secretaris / Secretary:
Winston Oldenstam
8787788 WhatsApp only
sufov2009@gmail.com

Tweede Secretaris
Sanjay Nannan
8981843

Penningmeester / Treasurer:
Anthony Moeridjan
8567169

Tweede Penningmeester
Ruby Setropawiro
7491788

Commissioner:
Max Main
8881882