Bestuur 2017-2019  Board of directors 2017-2019

Voorzitter / President:
Frank Doelwijt
8816435


Ondervoorzitter
/ Vice President:
Hubert Hermelijn
8853688

Secretaris / Secretary:
Winston Oldenstam
8959567 WhatsApp only
sufov2009@gmail.com

Penningmeester / Treasurer:
Rudi Moeridjan
8895703


Commissioner:
Judith Redmount
8517930